Yhteyshenkilö
Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

 • Velvollisuus
  Velvollisuus

  Yrityksenä, joka haluaa kehittyä ja kasvaa, yrityksemme sitoutuu tiukasti velvoitteisiinsa etsiä ja edistää sosiaalietuuksia voittojen maksimoinnin lisäksi.Sisältää rehellisyyden ja luotettavuuden, turvallisen tuotannon, työterveyden, työntekijöiden oikeutettujen oikeuksien ja etujen suojelun, inhimillisen kehityksen tarpeiden tyydyttämisen, ympäristön suojelun, luonnonvarojen säästämisen ja hoidon, hyväntekeväisyyden tukemisen, hyväntekeväisyyden tukemisen, yleisen hyvän edistämiseksi, innovoinnin edistämiseksi ja teknologisen edistyksen edistämiseksi. 

 • Keskeiset arvot
  Keskeiset arvot

  Sen on sisällytettävä sosiaalisen vastuun täyttämistä koskevat vaatimukset koko yrityksen toiminnan ja päivittäisen hallinnoinnin prosessiin sekä otettava käyttöön ja käytettävä laadunhallintajärjestelmiä, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä, ympäristönhallintajärjestelmiä ja erilaisia julkisia hyvinvointiyrityksiä.Se on parantanut kaikkien departementtien, yksiköiden ja asemien työtehtäviä, johdon vaatimuksia ja menettelysääntöjä.Varmistamme, että yritysToiminta täyttää järjestelmien, resurssien ja henkilöstön turvallisuuden, tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja harmonian vaatimukset.Me varmistamme, että yritys täyttää sosiaaliset velvollisuutensa kattavalla, täysivaltaisella ja koko prosessilla.


 • Kehitys
  Kehitys

  Ensinnäkin yrityksemme ovat toteuttaneet ja täyttäneet taloudelliset velvollisuutensa, ja niillä on ollut asianmukainen asema ihmisten ja niiden toiminnan huomattavassa rikastamisessa.Tämä on tärkeää, ja se on tärkeää kansallisen talouden nopean ja vakaan kehityksen kannalta.Me maksimoimme myynnin, vähennämme kustannuksia, teemme oikeat päätökset ja takaamme asiakkaidemme oikeutetut oikeudet ja edut.Toiseksi näytämme esimerkkiä lakien ja asetusten mukaisesti ja noudatamme kaikkia lakeja ja asetuksia, mukaan lukien ympäristönsuojelua, kuluttajansuojaa, kuluttajansuojaa ja työsuojeluoikeutta.Suorittaa kaikki sopimusvelvoitteet, ottaa johtoasema toiminnan rehellisyyttä ja laillisesti.

 • Teknologia
  Teknologia

  Pyrimme nopeuttamaan teollisen teknologian kehittämistä ja teollisuuden rakenteen optimointia, kehittämään tarmokkaasti vihreitä yrityksiä, lisäämään yritysten kykyä ottaa vastaan työpaikkoja ja toteuttamaan asianmukaista huolellisuutta ympäristönsuojelua ja sosiaalista vakautta varten.Monissa paikoissa on investoitu liian vähän tai ne eivät pysty investoimaan yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseen.Tämä edellyttää kaikkien mobilisointi kaikki mobilisoitu pääoma.Olemme hyödyntäneet täysimääräisesti omia pääomaetuja edistääksemme yhteiskunnallisten yritysten kehitystä ja tullaksemme hyviksi yrityksiksi kansalaisiksi. 




 • Yhteisön
  Yhteisön

  Tuemme yhteisön koulutuksen, terveyden, ihmisten hoidon, kulttuurin ja taiteen, kaupunkirakentamisen ja muiden hankkeiden kehittämistä.Autamme yhteisöjä parantamaan julkista ympäristöä ja teemme vapaaehtoistyötä yhteisön hyväksi.